قرائت قرآن توسط قاری ممتاز

مجری برنامه : شبیر گودرزی

خیر مقدم توسط ریاست اداره ی ارشاد اسلامی زرندیه: احمد جوانمرد

سخنرانی جناب شاکری مدیر کل ارشاد اسلامی استان مرکزی

سخنرانی خانم دکتر میرگلوبیات نماینده ی ساوه و زرندیه

شعر خوانی استاد سید عبدالعظیم میر هاشمی:

شعر خوانی حسین محمدی:

شعر خوانی محمد زارعی:

شعر خوانی حمیده پارسافر از زرندیه :

شعر خوانی امید خسروی از خمین:

شعر خوانی خدیجه رحیمی از دلیجان:

شعر خوانی نادر حسینی از ساوه:

اجرای موسیقی توسط علی دنیوی:

شعر خوانی شهاب الدین خالقی از قم:

شعر خوانی مهدی رحیمی از دلیجان:

شعر خوانی سیمین صمغ آبادی از ساوه:

شعر خوانی سمانه تیموری از زرندیه :

شعر خوانی میلاد تقوایی راد از اراک:

شعر خوانی آزاده آرامی از ساوه:

سخنرانی فرماندار زرندیه مهندس کردی:

 

تصاویر رونمایی از دو کتاب فاخر استاد سید علی اصغر موسوی به نام های آرایه های عقل و عشق و فاطمه مادر تمام خوبی ها و کتاب نوبت صبح گزیده ی اشعار همایش ها: